Hızlı Başvur
Go to Top

Duyurular

Tehlikeli Madde Mi Tüpgaz Mı?

Tehlikeli Madde Mi Tüpgaz Mı? Bu konu çokça tartışılan ancak sonuca varılamayan bir noktadır. Genelde faaliyetlerinden dolayı Tüpgaz zorunlu sorumluluk sigortası yaptıranlar Tehlikeli Madde ve Tehlikeli Atık zorunlu sorumluluk yaptırma ya da faaliyet konularına göre tam tersi durum söz konusudur. Aslında burada sanki işleten ‘lerin maliyet konularından dolayıda bu konuya böyle yaklaştıklarını düşünmekteyim. 11/3/2010 tarih ve 2010/190 sayılı Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkında Karar aslında çok nettir. Tehlikeli maddeler için …Read More

Rüzgar ve Güneş Enerji Sistemleri

Rüzgar ve Güneş Enerji Sistemleri Yenilebilir Enerji kaynaklarından iki tanesi olan rüzgar ve güneş enerjisi Enerjide sürdürülebilirliğin sağlanmasına, dışa bağımlılığın azaltılmasına, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesine ve iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik çalışmalar diğer ülkelerde olduğu gibi Ülkemizde de enerjinin ve enerji kaynaklarının verimli kullanımının önemini artırmıştır. Bu anlamda yapılan üretimler gün geçtikçe artmaktadır. Sektörel anlamda yaşanan sıkıntıları da ele alarak sigorta konusunda bu firmalarımıza partner olmaktayız. Bu anlamda yapıtğımız …Read More

Kaskom Full mü?

Kaskom Full mü? Çokca duyduğumuz bir tabir olan full kasko tabiri son zamanlarda yaşanan ölümlü kazalar ve bu kazalara bağlı olarak açılan maddi manevi tazminat talepleri bir çok insanın canını yakmaya başladı.  Bundan dolayı kasko poliçesinin  3.şahıslara verilen zararları hangi limitlere kadar ve hangi tazminatları öder sorusu ön plana çıkmakta. Kaskolarda 3 şahıslara verilen teminata geçmeden önce trafik sigortasının kapsamıyla ilgili de bir takım bilgileri vermekte fayda olduğunu düşünüyorum. Çünkü …Read More

Kasko, Sağlık ve Konut sigortası kampanyası

Kasko, Sağlık ve Konut sigortası kampanyası Şirketimiz Müşterilerine Yönelik AHE’nin Uygulayacağı Ek Katkı Payı Kampanyası  7 Ağustos – 7 Kasım 2014 tarihleri arasında Konut Paket(Deprem Hariç), Birleşik Kasko Sigortası – Genişletilmiş Kasko Poliçesi ve Bireysel Sağlık Sigortası (Nefes Sağlık hariç) poliçelerinden en az bir tanesi yürürlükte bulunan müşterilerimizin AHE’den, 195 numaralı Geleceğe Yatırım veya 194 numaralı Ev Hanımları Emeklilik Planlarına yeni teklif imzalamak suretiyle dâhil olarak bireysel emeklilik hesabı açtırması …Read More

Bireysel Emeklilik Kampanyası

Bireysel Emeklilik Kampanyası Şirketimizden Bireysel Emeklilik yaptıranlara Uygulanacak Bireysel Sigorta İndirim Kampanyası   En az 1 düzenli katkı payı/primi ödenmiş (Bireysel emeklilik hesabının/hayat sigortası poliçesinin en az bir vadesinin ödenmiş olması veya bireysel emeklilik hesabına en az cari düzenli katkı payı kadar ek katkı payının ödenmiş olması gerekmektedir. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde provizyon alınmış olması yeterlidir.) ve yürürlükte olan bireysel emeklilik sözleşmesi veya sadece yaşam teminatlı, karma, birikimli hayat ve gelir sigortası poliçesi bulunan …Read More

Freight Forwarders Genel Sorumluluğu Sigortası / FFL

Nakliye Aracısı ( Freight Forwarders’ ) Genel Sorumluluğu Sigortası / FFL sigortalının müşterileri adına muhtelif ülkeler arasından denizyolu, karayolu, demiryolu ve havayoluyla gerçekleştireceği muhtelif emtianın sevkiyatlarına ilişkin taşıma aracılığı faaliyetlerinden kaynaklanabilecek yasal sorumluluğudur. Taşıma işleri komisyoncusu “Freight  Forwarders” sıfatı ile çalışan taşıyıcıların yük hasarları sonucunda üçüncü kişilere verdikleri maddi ve bedeni zararlar ile ihmal sonucu müşteriye verilen zararlar, zararı azaltma masrafları, yarıda kalan seferi tamamlama ve teslim alınmayan yüklerle ilgili masraflar, …Read More

DEPO İŞLETEN (BAILEE’S & WAREHOUSEMEN’S ) SORUMLULUĞU SİGORTASI

DEPO İŞLETEN (BAILEE’S & WAREHOUSEMEN’S ) SORUMLULUĞU SİGORTASI Sigortalının depo’ sunda gerçekleştireceği depolama faaliyetleri ile ilgili olarak 3.Şahıslara karşı olan hukuki sorumluluğunun sigortasıdır. Bu sigorta ile depo’da bulunan malların depo içinde bir yerden bir yere taşınması, yükleme/boşaltma işlemleri ve depolanması/istiflenmesi sırasındaki kazalar sonucu oluşabilecek hasarlar özel ve genel şartlar kapsamında teminat altına alınmaktadır   detaylı bilgi için 0850 455 1 786

DEKAD ÜYELERİNE ÖZEL SİGORTA HİZMETLERİMİZ

DEKAD ÜYELERİNE ÖZEL SİGORTA HİZMETLERİMİZ DEKAD(Demiryolu Katarcılar Derneği ) İzmir şube ile tüm Demiryolu çalışanları adına sigorta işleriniz için özel anlaşma yapılmıştır. İNDİRİMDEN FAYDANILABİLECEK ÖZEL SİGORTA BRANŞLARI Trafik, Kasko, Sağlık, Bireysel Emeklilik, Dask, Konut, Ferdi Kaza vb. sigorta branşlarından yararlanabilirler iletişim : 0850 455 1 786 ve 0541 351 51 25

Oturma ve Çalışma izni için Sağlık Sigortası

YABANCI UYRUKLU KİŞİLERİ TÜRKİYEDE OTURMA VE ÇALIŞMA İZNİ İÇİN SAĞLIK SİGORTASI Yabancı uyrukluların türkiyede çalışma ve oturma izni için emniyet müdürlüklerinde yatarak tedavileri ve acil hizmetleri içeren sağlık sigortası yaptırmaları gerekmektedir. Bu konu için ayrı bir ürün oluşturulmuş durumda. Özel sağlık sigortası kapsamında değlerlendirilen ürünün detayları hakkında bilgi vermeye çalışacağız. YATARAK TEDAVİ GİDERLERİ PAKETİ Yatarak tedavi giderleri ,20.000 TL yıllık limitli olup şirket katılım payı %80 dir. Yatarak Tedavinin içeriği, …Read More

Faktoring-Exim Bank Ve Alacak Sigorta Arasındaki Farklar

Bir önceki yazımızda alacak larının faydaları üzerinde durmuştuk. Bu yazımızda basit haliyle çok merak edilen Faktoring-Exim Bank ve Alacak sigortası arasındaki farkları incelemeye çalışacağız. Bu sözleşmelerin içerikleri bakımından incelendiğinde genelde exim bank ve alacak sigortasında poliçe hükümleri geçerliyken faktoring tamamen kendini koruyacak şekilde bir yol takip ediyor. Bu sözleşmelerde taraflar exim bank ve alacak sigortalarında şirket ve müşteri arasında oluşturulurken faktoringde bu durum ithalat faktoringi,müşteri ve Ekportfaktor şeklinde olmakta. Genel olarak …Read More