Hızlı Başvur
Go to Top

Kümes Hayvanları Hayat Sigortası

Bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış kapalı tesislerde üretimi yapılan kümes hayvanları için;

  • 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre, ihbarı mecburi bulaşıcı hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü kanatlı hayvan hastalıkları,
  • Her türlü kaza ve zehirlenmeler,
  • Her türlü doğal afetler,
  • Yangın veya infilâk sebebiyle meydana gelen ölüm, itlaf ve mecburi kesimler nedeniyle, sigortalının doğrudan doğruya uğradığı zararlar,

teminat altına alınır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.