Hızlı Başvur
Go to Top

Havacılık Sigortaları

Havacılık sigortalarında, aşağıdaki teminatların hepsi birlikte ya da ayrı ayrı güvence altına alınabilir.
1- Hava Taşıtları Tekne (Gövde) Sigortaları
Tekne sigortası hava taşıtının işleticisi, sahibi, kiracısı veya zilyetine sahip bir kişi tarafından yaptırılabilir.
Bu sigorta hava taşıtının, yerde dururken, hareket halindeyken (taksi hali) ya da uçuş sırasındaki herhangi bir nedenle oluşan zararlarını karşılar.
2- Hava Taşıtları – Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortaları
Bu teminat, hava taşıtının işletilmesinden ya da hava taşıtından herhangi bir cismin düşmesinden kaynaklanan ve işleticinin yasal olarak sorumlu olduğu, üçüncü kişilerin canına ya da malına gelebilecek zararları kapsar.
3- Yolcu Sorumluluk Sigortaları
Bu sigorta, uçakta bulunan biletli yolcuların bir kaza sonucunda uğrayacakları ölümlü ve ölümsüz bedensel zararlarını sigortalının yasal sorumlulukları çerçevesinde karşılar.
Teminat, yolcunun uçağa binmesi, taşınması ve inmesi ile sınırlandırılmışsa da, uçak yolcularının uçak işleticisi tarafından kendi araçları ile terminalden havaalanına ve varış yerlerinde hava alanından terminale getirilip götürülme sürelerini de kapsayabilir.
4- Yük ve Posta Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta, uçak işleticisinin uçak ile taşınan mallar üzerindeki yasal sorumluluğunu kapsar.

5- Yolcu ve Uçuş Ekibi Koltuk Ferdi Kaza Sigortaları

Bu sigorta teminatı, uçak yolcuları ve uçuş ekibinin bir kaza nedeniyle, ölüm-sürekli tam sakatlık-tedavi giderleri gibi bedensel zararlarını karşılar.

6- Pilotlar İçin Lisans Kaybı

Sigorta başlangıcında lisansı ve geçerlilik belgesi olan bir pilotun, sigorta süresi içinde bedensel bir yaralanma ya da bir hastalık sonucunda geçici ya da sürekli olarak lisansını kullanamaz duruma gelmesini ya da yitirmesini

7- Havalimanı İşleticisi Sorumluluk Sigortaları

Havalimanı sahip ve işleticileri, ister devlet, ister yerel veya özel idareler olsun, havalimanının işletilmesinden doğan, uçakların, uçak yolcularının ve üçüncü kişilerin bedensel ve parasal zararlarını karşılamakla yükümlüdür.

Genel Sorumluluk Sigortası türündeki bu teminat, aşağıda yazılı rizikoları da kapsamaktadır:

1-     Sigortalı ile yanında çalışanların havalimanında görev yapmaları sırasında ve kontrol kulesinden yanlış veya şaşırtıcı talimat vermelerinden doğan zararlar,

2-     Havalimanında teslim alınan uçaklar ile donanımına gelebilecek parasal zararlar,

3-    Uçaklara yapılan çeşitli servislerden doğabilecek bedensel ve parasal zararlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.