Hızlı Başvur
Go to Top

Çevre Kirliliği Mesleki Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta sözleşmesi ile sigortacı,
a) Toprağın,
b) Yeraltı sularının,
c) İç sular ve denizlerin,
ç) Havanın, sözleşmenin kapsamına bağlı olarak birinde, birkaçında veya hepsinde ani ve beklenmedik şekilde ortaya çıkan kirlenme ya da kirlenme tehlikesi nedeniyle Çevre Mevzuatı çerçevesinde sigorta ettirene yöneltilen ve sigorta ettirenin hukuken ödemek zorunda kalacağı tazminat taleplerini bu genel şartlar çerçevesinde güvence altına alır.

Bu sigorta zorunlu sigorta ile birlikte aynı sorumluluğu teminat altına almışsa zorunlu sigorta hadlerinin üzerinde kalan kısmını poliçede yazılı hadlere kadar temin eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.